Archive


     2010 2011 2012 2013 2014 2015
  US$. Mn US$. Mn US$. Mn US$. Mn US$. Mn US$. Mn
  Chapter 61 815.7 1,162.7 1,111.3 1,194.3 1,457.1 1,456.1
  Chapter 62 852.3 1,117.4 1,074.3 1,034.2 1,228.0 1,210.6
  Chapter 63 27.4 33.2 29.6 27.8 33.5 38.0
  Total 1,695.4 2,313.3 2,215.2 2,256.3 2,718.7 2,704.7


  Cum Total July 2015

   

     2010 2011 2012 2013 2014 2015
  US$. Mn US$. Mn US$. Mn US$. Mn US$. Mn US$. Mn
  Chapter 61 130.0 197.0 157.4 193.5 223.1 224.9
  Chapter 62 123.0 169.0 154.3 161.9 174.0 166.7
  Chapter 63 5.0 5.0 3.5 4.0 4.6 4.5
  Total 258.0 371.0 315.2 359.3 401.7 396.1


  Total July 2015

   

  Chapter Basis

     2005  2006  2007  2008  2009  2010
   US$. Mn  US$. Mn  US$. Mn  US$. Mn  US$. Mn  US$. Mn 
   Chapter 61  44.8   56.8    46.3   54.8    49.1    60.5 
   Chapter 62   69.3   75.6   51.7   56.8    49.9    67.0
   Chapter 63  0.9   2.3    2.0   1.3    1.0    1.5 
   Total  115.0   134.7    100.0    112.9   100.0   128.9 

  ex us nov2010

  Chapter 61-Apparel of knitted fabric
  Chapter 62-Apparel of woven fabric
  Chapter 63-Other madeup textile articles.

     2005  2006  2007  2008  2009   2010
   US$. Mn  US$. Mn  US$. Mn  US$. Mn  US$. Mn  US$. Mn
   Chapter 61   436.3   511.9   689.5    797.5   824.1   828.3 
   Chapter 62  453.2   512.0    556.0  613.2  636.2    627.2 
   Chapter 63  9.4   11.1     22.1    20.9   15.4    19.5 
   Total   898.9  1,035.0    1,267.6   1,431.6  1,475.7   1,475.0 

  cum eu nov2010{mosimage}

     2005  2006  2007  2008  2009   2010
   US$. Mn  US$. Mn  US$. Mn  US$. Mn  US$. Mn  US$. Mn
   Chapter 61   1,002.1   1,191.0   1,371.3   1,483.6   1,409.4    1,471.9 
   Chapter 62   1,459.7   1,393.2   1,397.3  1,428.0    1,382.6   1,399.1
   Chapter 63   34.3     35.5    54.0   46.0   34.2   43.0
   Total  2,496.1   2,619.7    2,822.6   2,957.6   2,826.3    2,914.0 

  cum tot nov2010

     2005  2006  2007  2008  2009   2010
   US$. Mn  US$. Mn  US$. Mn  US$. Mn  US$. Mn   US$. Mn
   Chapter 61  43.3  46.6  63.2  81.7   77.5   112.2 
   Chapter 62  40.8  61.4   49.0   58.8   55.0   72.4 
   Chapter 63  0.7   1.2   1.6   1.6   1.3   1.5 
   Total  84.8   109.2   113.8   142.1   133.8    186.0

  ex eu nov2010

  Chapter Basis

     2005  2006  2007  2008  2009 2010
   US$. Mn  US$. Mn  US$. Mn  US$. Mn  US$. Mn   US$. Mn
   Chapter 61  92.2   123.0   115.3   144.6   134.8  184.9 
   Chapter 62  114.6   128.4   105.3   126.9   114.5   151.3 
   Chapter 63  2.2   4.0   4.4   3.9   3.1   4.0 
   Total  209.0   255.4   225.0   275.4   252.5   340.2 

  tot all nov2010

  tot nov2010

  June Exchange Rate used (US$1=Rs)
   Year  RS
   2005 101.90
   2006 107.74
   2007 110.51
   2008 110.01
   2009 114.51
   2010 111.50

      2005  2006  2007 2008  2009   2010
   US$. Mn  US$. Mn  US$. Mn  US$. Mn     US$. Mn  US$. Mn
   Chapter 61  519.0   601.0   635.0   643.1   498.6   555.0 
   Chapter 62  914.6    813.5   758.5   688.4   652.7   627.8 
   Chapter 63  20.4   18.5   23.9   15.4   11.4   14.0 
   Total  1,454.0    1,433.0   1,417.4    1,346.9   1,162.6   1,196.8 

  cum us nov2010

     2006  2007  2008  2009  2010   2011
   US$. Mn  US$. Mn  US$. Mn  US$. Mn  US$. Mn  US$. Mn
   Chapter 61 511.9 689.5 797.5 824.1 828.3 1,127.6
   Chapter 62 512.0 556.0 613.2 636.2 627.2 834.0
   Chapter 63 11.1 22.1 20.9 15.4 19.5 18.7
   Total 1,035.0 1,267.6 1,431.6 1,475.7 1,475.0 1,980.3

  eu cum nov2011

     2006  2007  2008  2009  2010   2011
   US$. Mn  US$. Mn  US$. Mn  US$. Mn  US$. Mn  US$. Mn
   Chapter 61 1,191.0 1,371.3 1,483.6 1,409.4 1,471.9 2,026.3
   Chapter 62 1,393.2 1,397.3 1,428.0 1,382.6 1,399.1 1,744.1
   Chapter 63 35.5 54.0 46.0 34.2 43.0 48.8
   Total 2,619.7 2,822.6 2,957.6 2,826.3 2,914.0 3,819.2

  tot cum nov 2011

  SRI LANKA APPAREL

  journal2019jan

   

  Contact

  Sri Lanka Apparel Exporters Association, 

  50/1,Rosmead Place, Colombo 07

  +9411 2675050, 2674528 

  sl-apparel@sltnet.lk

  Find us

  © 2018 Sri Lanka Apparel Exporters Association. All Rights Reserved. Designed By Vishmitha.com